Parkovi Duga Resa

Uređenje zelenih površina i okoliša

Cjenik usluga uređenja zelenih površina i okoliša za fizičke i pravne osobe

Cjenik_usluga_uređenja_zelenih_površina_i_okoliša_za_pravne_i_fizičke_osobe.pdf

Dana 04. studenog 2013. godine direktor tvrtke ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o. Duga Resa, Kolodvorska 1 donosi ovaj Cjenik.