Parkovi Duga Resa

Pravilnik o uvjetima isporuke javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Pravilnik_o_uvjetima_isporuke_javne_usluge_prikupljanja_miješanog_i_biorazgradivog_komunalnog_otpada.pdf

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Duga Rese od dana 10.12.2015. godine (Glasnik Grada Duga Rese 5/15) direktor Čistoće Duga Resa d.o.o. Marijan Kovačić, mag.ing. dana 04.04.201. godine donosi ovaj dokument.

Odluka_o_izmjeni_i_dopuni_Pravilnika_o_uvjetima_isporuke_javnie_usluge_prikupljanja_mješanog_biorazg.kom.otpada.pdf